Služby

Našim cieľom je spokojnosť zákazníka, preto sme pre Vás vytvorili systém kontroly bezprostredne po dodaní služby formou „formulára spätnej väzby“.
Nesmierne dôležitý je pre nás akýkoľvek postreh, pre skvalitnenie našich služieb, preto vždy uvítame ak si nájdete čas na vyplnenie nášho formulára...


Klient:
Dátum dodania služby:
Typ služby:
Číslo faktúry:
Komentár:

  • preklady: zameranie na internetové stránky, propagačné materiály, televízne spoty, novinové články, firemné prezentácie, ale aj preklady ekonomických, právnických či technických textov.  Samozrejmosťou sú korektúry (native speakerom) a úpravy textov ako aj ich grafická úprava, preklady so súdnym overením atď...
  • tlmočnícke služby: podľa typu podujatia a jazykovej kombinácie
  • NOVINKA !!! – súkromné hodiny angličtiny